2. seminārs

"Grāmatu cilvēki"

Būtu krietni nepareizi teikt, ka mūsdienās cilvēki vairs nelasa grāmatas, tomēr šāds uzskats sabiedrībā pastāv. Droši vien varētu apgalvot, ka cilvēki lasa mazāk, tomēr arī par šo apgalvojumu vēl varētu strīdēties.

Šinī projektā vēlējos parādīt, ka cilvēki joprojām lasa, ka lasa ne tikai garlaicīgi nūģi.

Uz galeriju